Greek
image image image
Το G8WAY και οι εκπαιδευτικές μεταβάσεις
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών αποτελεί η διαρκώς αυξανόμενη ποικιλία εκπαιδευτικών διαδρομών και ευκαιριών. Αυτή η αύξηση της πολυπλοκότητας που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι σήμερα απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά τους προκειμένου να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να δημιουργήσουν, να επιλύσουν προβλήματα, να αναλάβουν ρίσκα και να λάβουν αποφάσεις.
Learn more
Παιδαγωγική αξιοποίηση του Web 2.0
Το Web 2.0 όταν χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση στοχεύει στον εμπλουτισμό του διαδικτύου με κατανεμημένες και αυτό-διαχειριζόμενες διαδικασίες παραγωγής, συγγραφής και διάθεσης περιεχομένου. Στόχος του G8WAY είναι να εκμεταλλευτεί τις ταχέως αναδυόμενες τεχνολογίες του web 2.0 ...
Learn more
Σύνθεση Πρότυπων Προσώπων και Κατανόηση των Μεταβάσεων
Η κατανόηση των ποικίλων και διαφορετικών διαδικασιών και εμπειριών που αντιμετωπίζουν ή κεφαλαιοποιούν αντίστοιχα οι νέοι και νέες στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων απαιτεί μια αφηγητική προσέγγιση, η οποία στη συνέχεια θα υποστηρίξει και τη δημιουργία σεναρίων και των κατάλληλων λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης.
Learn more

Πρόσφατα γεγονότα

Feature Image

The second G8WAY workshop took place from 20.-21. May 2010 in Bucharest, Romania. The event was hosted by the Institute of Educational Sciences.

διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμενα έργα

Feature Image

The ICONET project just got acknowledged as best practice in the area of working with disadvantaged groups. It will be presented at the Helsinki INCLUSION workshop.

διαβάστε περισσότερα

Personas

Personas are artifacts that consist of a narrative relating to a desired web users' daily behavior patterns. Join the discussion on DISCUSS

Pedagogy Framework

wiki2Pedagogy frameworks allow for a pedagogy driven development of web 2.0 learning environments.
Join the discussion on DISCUSS

Educational Transition

wiki3Key issues reports on educational transition and how ICT helps to more effectively manage transition stages. Join the discussion on DISCUSS

Examples

wiki4Collection of examples of good practice in the support of young people during transition.
Join the discussion on DISCUSS

How young Europeans manage educational transition

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

Sara is interested only in her professional context but she wants to go to work after school because she wants to be independent of her parents’ situation ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

Ffion is obviously calm and decisive in her professional role but does not bring this into other parts of her life ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

At school Owen works reasonably hard and is quite efficient – work, whether it is school work or other tasks, are to be done and got out of the way as soon as possible ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

Lia was confident enough in a professional context to take on work at a much higher level than her previous experience ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

Dewi is entirely motivated by making money – he is not particularly interested in a specific sector, just in running a business ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

Depending on the success of this career move Laura hopes to either progress to become a teacher or a social worker. She is aware of the necessary pathways she would need to follow to achieve this ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

Sally is worried that her plan to take “any job” may backfire and that she will end up stuck on a career path that she is unhappy with ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

Ben is very bitter about his injuries and now he cannot follow the career he wanted, he is refusing to think of an alternative. His motivation to do anything is very low ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

In the design of his transition, Tilmann is an “easy going” person. Convenient work conditions such as consistency in time and place of his work are the key criteria for his decision. He does not like to put too much effort into things ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

Nero´s efforts in finding employment are connected with the wish to “having something to do” and to do something meaningful. He had experienced that sitting at home and being unemployed is neither satisfactory nor rewarding for him, but boring and isolating ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

Kat has a clear idea of the specific area in which she wants to work. She would rather wait to be accepted to study her own research proposal than compromise her ideals ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

Since having her GTP application rejected Marie’s confidence is low, she did not receive feedback from the application process so is unaware whether it was age, lack of experience, competition or that the panel thought she was unsuitable for a career in teaching which caused her to be rejected ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

To Amleto it is an important skill to focus on different opportunities at the same time, calculating very well before leaving a learning experience for another one. This aspect allowed Almeto to use different learning experiences (as formal, informal and non formal), integrate each other and learn from each one of them ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

Marco was worried and confused about his beginning situation at work. Then he tried to trust his mentor’s advice in order to have a quicker development of his professional career. ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

Ronny's strategy to compensate pressure was to get very active and to write many applications, thus creating situations of success ...

Learn More
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Feature Tab Image

Störte has made his talent and hobby a profession. His work choice was highly intrinsic motivated. He knew very early what to do for a living and strictly followed the path of his choice ...

Learn More

Καλώς ορίσατε στο έργο

Policy recommendations

Flyer

Overview of platforms

Pedagogy Framework

Key Issues Report

Forum

ΣΦΑΛΜΑ: mod_kunenalatest: Το Kunena 1.7 (ή νεώτερο) δεν είναι εγκατεστημένο στο σύστημά σας!

Μέλη κοινοτήτων

CB not installed

Ψηφοφορία

How did you find out about G8WAY?

Online Educa 2010

Newsletter Edition 3

English

English
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 3
English Overview of UK platform

Deutsch

Deutsch
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 3
Deutsch G8WAY-Plattform in Deutschland

Italiano

Italiano
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 3
Italiano La piattaforma interattiva italiana del progetto G8WAY

Português

Português
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 3
Português Plataforma Nacional

Svenska

Svenska
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 3
Svenska Den svenska plattformen

Newsletter Έκδοση 2

English

English
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 2
English Transition stories, Berlin meeting, Online Educa

Deutsch

Deutsch
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 2
Deutsch Übergangsgeschichten, Projekttreffen in Berlin, G8WAY auf der Online Educa Berlin

Francais

Francais
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 2
Francais Histoires sur la Transition, Réunion sur le Projet à Berlin, G8WAY en ligne Educa Berlin

Italiano

Italiano
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 2
Italiano Storie di passaggi, cambiamenti e transizioni, Prossimo incontro di progetto a Berlino, G8WAY at the...

Română

Română
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 2
Română Povesti despre tranzitie, Intalnire de proiect in Berlin, G8WAY prezent la Online Educa Berlin

Português

Português
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 2
Português Testemunhos, Reunião de Parceria em Berlim, G8WAY no Online Educa Berlim 2010

Ελληνικά

Ελληνικά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 2
Ελληνικά Ιστορίες Μετάβασης, Συνάντηση Έργου στο Βερολίνο,...

Svenska

Svenska
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 2
Svenska Vilken Persona är du?, G8WAY diskuteras på Online Educa Berlin,

Newsletter Έκδοση 1

English

English
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 1
English Overview of project and activities in partner countries

Deutsch

Deutsch
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 1
Deutsch G8WAY in Deutschland

Francais

Francais
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 1
Francais Information sur le projet en français

Italiano

Italiano
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 1
Italiano Informazioni generali: il progetto 1° parte: cos’è e per chi è?

Română

Română
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 1
Română G8WAY în România

Português

Português
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 1
Português Apresentação do projeto em Português

Ελληνικά

Ελληνικά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 1
Ελληνικά επανεξέτασης g8way

Svenska

Svenska
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.
Newsletter 1
Svenska Allmän översikt: G8WAY i Sverige

Τελευταία αρχεία

Nov.11
Newsletter 3 (PT)
Nov.11
Newsletter 3 (IT)
Nov.11
Newsletter 3 (DE)
Drittes Infoblatt
Nov.11
Newsletter 3 (UK)
Information package 3 - United Kingdom
Nov.11
Ingolstadt partner meeting: agreements
Nov.11
Ingolstadt partner meeting: minutes
Nov.11
Porto partner meeting: minutes
Jul.11
Third Information Letter (SE)
Swedish 3rd Newsletter
Apr.11
Online Educa 2010 - Report on G8WAY pre-conference
Final version
Apr.11
OEB Presentation: g8way pre-concerence
Overview of g8way pre-concerence, speakers and learning activities.
Apr.11
OEB Presentation: Fabio Nascimbeni
Web 2.0, employability and innovation: some reflections. The project LEARNOVATION.
Apr.11
OEB Presentation: Eileen Lübcke
Eileen Lübcke (Bremen university): overview of project "draufhaber.tv"- making vi...
Apr.11
OEB Presentation: Steve Wheeler
Steve Wheeler talks about web 3.0 and the future of learning
Feb.11
Proceedings of 9th web conference (agenda)
Jan.11
Interim report (public part)
Jan.11
Interim report (public part)
Jan.11
Interim report (reporting tool)
Jan.11
Interim report (confidential part)
Jan.11
Project information
Jan.11
Amendments

Ομάδες στο Facebook