Οι δεξιότητες και οι ικανότητές μου

Οδηγίες και Βοήθεια

Οι οδηγίες αυτές θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε και να αποτυπώσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας. Έχουμε επιλέξει 7 πεδία δραστηριότητας. Για κάθε ένα από τα πεδία υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις δραστηριότητες. Δεν είναι απαραίτητο να εξειδικευτείτε σε όλα τα πεδία δραστηριότητας. Ξεκινήστε με εκείνα που σας αρέσουν περισσότερο. Αυτή η ηλεκτρονική φόρμα θα σας κατευθύνει. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούν να σας δώσουν ιδέες.

  1. Αρχικά, καταγράψτε λεπτομερώς τις δραστηριότητες
  2. Σκεφτείτε ποιες δεξιότητες και ικανότητες χρειάζεστε και τι ακριβώς μάθατε.
  3. Αντιστοιχίστε τις ικανότητές σας στις διαφορετικές κατηγορίες
  4. Για το βιογραφικό σας (EuroPASS) ή για την γραπτή σας αίτηση ενδέχεται να είναι απαραίτητο να επαναδιατυπώσετε τις ικανότητες και τις δεξιότητές σας. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες με την επιλογή του Εργαλείο. Για ιδέες και προτάσεις από άτομα που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει την φόρμα, επιλέξτε το Παραδείγματα.

Γιατί να εγγραφώ;
Οι πληροφορίες σας καταγράφονται σε μια βάση δεδομένων, επομένως, μπορείτε να τις επεξεργαστείτε και τις εκτυπώσετε αργότερα. Θα σας πάρει αρκετό χρόνο έως ότου είστε απόλυτα ικανοποιημένος/ η με την διατύπωση των απαντήσεων και με τις ίδιες τις απαντήσεις. Είναι πιθανό να χρησιμοποιήσετε πολλές φορές αυτό το εργαλείο για να αλλάξετε και να συμπληρώσετε τα στοιχεία.

Αρχικά, παρακαλείστε να εγγράφεστε με το όνομα και με το επώνυμό σας. Θα λάβετε ένα προσωπικό κωδικό – βεβαιωθείτε ότι το θυμάστε. Σεβόμαστε, διαφυλάττουμε και μεταχειριζόμαστε με εμπιστευτικότητα τα στοιχεία. Τα στοιχεία δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε κανέναν. Μπορείτε να διαγράψετε τα στοιχεία σας οποιαδήποτε στιγμή.

Μπορείτε να συνδεθείτε οποιαδήποτε στιγμή με το όνομα και τον προσωπικό κωδικό σας και να επεξεργαστείτε, εκτυπώσετε ή/ και διαγράψετε στοιχεία.Εγγραφή Νέου Χρήστη

Όνομα
Επίθετο
Είσοδος (Για εγγεγραμμένους χρήστες)

Επίθετο
ID: